Ветеринарне відділення

 

Відділення ветеринарної медицини                     

                                             

       

        “Людська медицина зберігає людину, а ветеринарна людство” -

          цей вислів професора С.Євсеєнка підтверджує важливість

          діяльності спеціалістів ветеринарної медицини.

 

 

Ветеринарна медицина – галузь, що охоплює систему наук про хвороби тварин, їх профілактику, діагностику, лікування, визначення якості харчових продуктів та діяльність, спрямовану на збереження здоров’я і продуктивність тварин, запобігання хворобам і захисту людей від захворювань, спільних для тварин і людей.

         Відділення ветеринарної медицини – є базовим, а спеціальність 211«Ветеринарна медицина» найпрестижнішою у Рогатинському державному аграрному коледжі. На відділенні ветеринарної медицини навчається 189 студентів виключно за державним замовленням. Термін навчання3 роки 10 місяців – на основі базової загальної середньої освіти (9 кл.). Ліцензований обсяг прийому – 50 осіб.

    Очолює відділення ветеринарної медицини  Благий  Роман Степанович, викладач вищої категорії, викладач-методист, лікар  ветеринарної медицини. На відділенні працюють 11 викладачів ветеринарних дисциплін: Вільчик В.О, Мельниченко П.С, Благий Р.С, Шквирков Я.Я, Паньків М.М, Антоняк Б.В, Гадуп'як О.В, Павлів Л.П, Макогін Р.В., Лищишин М.В. Всім їм притаманна висока педагогічна майстерність, належна теоретична та практична підготовка. 

     

 Навчально –  виховний процес на відділенні ґрунтується на відповідних нормативних документах, які зобов’язаний знати і дотримуватись кожний викладач. Організація і проведення навчальних занять, контрольних заходів, практичної підготовки. Виховання студентів – це безмежне творче поле діяльності всіх викладачів.

  Заняття проходять у сучасно впорядкованих аудиторіях, клініці ветеринарної медицини, клінічній амбулаторії для дрібних тварин розташованих на території навчального закладу та  на базах господарств району, області. 

  

  

       

  До послуг студентів 2 великі спортивні зали та 2 спортивні майданчики з штучним покриттям та майданчик з тренажерами.

  

        

  

Навчальний процес забезпечений усіма необхідними програмами і планами. Підготовлено методичні вказівки до практичних та семінарських занять, інструкції до лабораторних занять, методичні вказівки з організації самостійної роботи студентів та контролю якості їх знань. Усі студенти ветеринарного відділення коледжу забезпечені сучасними україномовними підручниками і навчальними посібниками.

        До послуг викладачів та студентів – три комп'ютерних класи, підключені до мережі Інтернет, аудиторії обладнані інтерактивними дошками, широкоекранними телевізорами та відеокамерами, що дає можливість спостерігати за всіма процесами.  Це забезпечує використання ними потрібної інформації з найрізноманітніших джерел.

           

            

 У центрі уваги викладачів коледжу – навчання студентів. Про це свідчить, зокрема, моніторинг якості підготовки фахівців, що проводиться ДУ НМЦ  «Агроосвіта», якісний показник зрізів знань  становить за останні  три роки 88 - 94%. Під  керівництвом викладачів спецдисциплін Вільчика В.О., Гадуп'як О.В., Шквиркова Я.Я., Павлів О.П., Благого Р.С., Макогона Р.В. студенти активно займаються науково-дослідною роботою,  вони неодноразово ставали призерами і лауреатами студентських науково-практичних конференцій у Львівському Національному університеті ветеринарної медицини і біотехнологій імені   С.З. ГЖИЦЬКОГО.

     

       Постійно досвідом роботи діляться викладачі спецдисциплін при проведенні відкритих занять. На заняттях викладачі використовують мультимедійні презентації, відеолекції, проводять майстер-класи, застосовують хмарні технології, дистанційну платформу для навчання. 

  

  З метою удосконалення навчально-виховного процесу на відділенні проводяться тижні циклової комісії, в рамка яких організовуються зустрічі з спеціалістами - практиками ветеринарної медицини, конференції, зустрічі з випускниками, вікторини, конкурси "Кращий за професією", виховні години "Горджуся тим , що я ветеринар ", відкриті заняття на виробництві, екскурсії до установ ветеринарної медицини області, вивчається педагогічний досвід викладачів. Члени циклової комісії та студенти беруть участь у фахових олімпіадах,  майстер-класах з кожної спецдисципліни. 

   

         

    

   При всіх кабінетах працюють гуртки, в яких студенти поглиблюють свої знання та творчі здібності, проводять досліди, удосконалюють навики по застосуванню різних методів лікування тварин, знайомляться з сучасними досягненнями у ветеринарії.

      

   

     

       

Справжній фахівець – це передусім думаюча людина, яка бачить перспективи розвитку і вдосконалення виробництва. Разом з цим фахівець був би безпорадним на виробництві, якби не знав практики, не бачив як практично застосовується теорія, а також не володів власними уміннями і навиками.

Професійні якості, організаторські здібності, уміння застосовувати теоретичні знання на практиці студенти удосконалюють на лабораторних, практичних заняттях, навчальній практиці у навчально-виробничій клініці, клінічній амбулаторії для дрібних тварин, патолого-анатомічному музеї та під час практики у господарствах різних форм власності, де працюють з живими об'єктами, беруть участь у лікувальних та профілактичних заходах, вивчають досвід лікарів-практиків.

    

    

        

       

         

         

    

 

  

 На відділення ветеринарної медицини вдало втілений пілотний проєкт щодо підготовки фахівців за дуальною формою навчання. Постійно проводяться зустрічі з роботодавцями з метою забезпечення практичного навчання безпосередньо в умовах виробництва відповідно до наказу МОН України від 15.10.2019 р. №1296 «Щодо впровадження пілотного проєкту у закладах фахової передвищої та вищої освіти з підготовки фахівців». 

  Згідно трьохсторонніх угод між студентом, навчальним закладом і роботодавцем, студенти ІІІ курсу на передових підприємствах області мають можливість навчаючись здобувати практичний досвід на виробництві.

  

  

  Виробничі практики студенти  коледжу проходять на базі найсучасніших підприємств, установ та організацій району, Івано-Франківської , Львівської, Тернопільської областей. А кращим студентам надається можливість проходити практику за кордоном. Завдяки дирекції коледжу налагоджено тісну співпрацю навчального закладу з Тюрінгійською Агенцією Європейських програм проходження практики у Німеччині.

         

          

    

 Захист практик проводиться у формі мультимедійних презентацій, в присутності членів циклової комісії ветеринарних дисциплін.

                           

       Виховний процес - невід'ємна складова освітньої діяльності на відділенні  він здійснюється на основі кращих традицій Прикарпатського регіону, що сприяє збереженню колориту Івано-Франківської області й збагаченню української культури. В закладі на високому професійному рівні діють художні гуртки, що мають звання народного: танцювальний колектив "Юність опілля", хоровий "Опільські роси", вокальний "Берегиня", студенти відділення є їх активними учасниками. Також на відділені проводяться різноманітні заходи: екскурсії, бесіди, круглі столи, трудові десанти по висадці лісу, тематичні вечори, КВК, турніри-вікторини, огляди - конкурси, які дуже подобаються студентам.

     

         

Викладачі Рогатинського державного аграрного коледжу знаходяться в постійному творчому пошуку, передають своїм вихованцям кращі людські здобутки, наукові надбання, пробуджують у них цікавість до пізнання нового. Так яскраво і не по буденному проходить життя в нашому коледжі, адже поряд з підготовкою кваліфікованого спеціаліста нашим завданням є виховати людину - чуйну, добру, відповідальну, творчу.

                                                              

   

  Запрошуємо усіх бажаючих

 навчатися на ветеринарному відділенні

  за  державною формою навчання.