Циклова комісія дисциплін ветеринарної медицини

Медицина оберігає людину,

ветеринарна медицина — людство.

                                                                    С. Євсеєнко   

  Циклова комісія забезпечує виконання навчальних планів і програм дисциплін, розглядає та обговорює плани роботи циклової комісії, індивідуальні робочі плани викладачів, плани робіт навчальних кабінетів і лабораторій, предметних гуртків; розробляє й обговорює:

комплекси навчально — методичного забезпечення дисциплін; -впроваджує в навчальний процес заходи, спрямовані на забезпечення якісної підготовки фахівців і чіткої організації навчального процесу;

методики викладання навчальних дисциплін циклової комісії, проведення лекційних, практичних, лабораторних, семінарських занять, навчальної та виробничої практики, курсових робіт;

впроваджує в дію заходи з питань удосконалення практичної підготовки студентів, вивчення, узагальнення та поширення досвіду роботи викладачів, надання допомоги викладачам — початківцям в оволодінні педагогічною майстерністю;

методики, застосування комп’ютерних та інших сучасних технологій у навчальному процесі;

обговорює підготовлені підручники, навчальні посібники, навчально — методичну літературу, навчальні програми дисциплін, методичні розробки, екзаменаційну документацію та документацію для контролю знань студентів.

Основні  завдання, над якими працює комісія дисциплін ветеринарної медицини:

Впроваджувати у навчально — виховний процес сучасні технології, спрямовані на забезпечення якісної підготовки фахівців і чіткої організації навчального процесу.

Втілювати в життя принцип “зв’язку теорії з практикою” через  удосконалення методики проведення занять на виробництві.

Формування особистісних компетенцій майбутнього спеціаліста ветеринарної медицини.

Циклова комісія дисциплін ветеринарної медицини.

 


  

 

Гадуп’як Оксана Володимирівна —  голова циклової комісії, спеціаліст І-категорії,  викладач

                 “Епізоотології з мікробіологією” та “Акушерства,

                   гінекології і штучного осіменіння сільськогосподарських тварин”.

 

Шквирков Ярослав Ярославович —   спеціаліст вищої категорії, викладач “Хірургії 

                   ветеринарної медицини” і “Патологічної фізіології

                   та патологічної анатомії сільськогосподарських

                   тварин”.

 

Вільчик Володимир Омелянович — заступник директора з

                   навчальної роботи, спеціаліст вищої категорії,

                   викладач — методист, викладач дисципліни 

                  “Акушерство, гінекологія і штучне осіменіння

                  сільськогосподарських тварин”.

 

Мельниченко Петро Степанович — заступник директора з

                   навчально — виробничої роботи, спеціаліст вищої

                   категорії, викладач — методист, викладач дисциплін

                   “Внутрішні незаразні хвороби” та “Організація

                   ветеринарної справи”.

 

Благий Роман Степанович — завідувач відділенням

                   ветеринарної медицини, спеціаліст вищої категорії, викладач-методист,

                   викладач дисциплін “Фармакологія” і “Паразитологія

                   та інвазійні хвороби сільськогосподарських тварин”.

 

Паньків Михайло Михайлович — спеціаліст І-категорії ,

                   викладач дисципліни “Ветеринарно — санітарна

                   експертиза з основами технології переробки

                   продуктів тваринництва”.

 

Антоняк Богдан Васильович — спеціаліст І-категорії, викладач

                                                     “Анатомії і фізіології сільськогосподарських  

                                                       тварин”.

 

Макогін Володимир Михайлович — спеціаліст ІІ-категорії,

                   викладач “Паразитології та інвазійних хвороб

                   сільськогосподарських тварин”.

 

 Павлів Леся Петрівна — спеціаліст вищої категорії, викладач

                    латинської мови і “Патфізіології с/г тварин”

 

Лещишин Михайло Михайлович - магістр, викладач ветеринарних дисциплін.

Методичні матеріали розроблені викладачами комісії і представлені на виставку передового педагогічного досвіду НМЦ аграрної освіти:

Гадуп’як Оксана Володимирівна    Вільчик Володимир Омелянович

Захоплююча мікробіологія     Буктрейлер

ВЕТЕРИНАРНИЙ ПУТІВНИК Довідник

Епізоотологія з мікробіологією. Атлас інфекційних хвороб

АКУШЕРСТВО, ГІНЕКОЛОГІЯ ТА ШТУЧНЕ ОСІМЕНІННЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ТВАРИН.

 Ілюстрований довідник

Акушерство, гінекологія і штучне осіменіння сільськогосподарських тварин. Технологія відтворення сільськогосподарських тварин. Мультимедійний посібник

Акушерство, гінекологія та штучне осіменіння сільськогосподарських тварин. Електронні демонстраційні матеріали

 Павлів Олександра Петрівна

МІКРООРГАНІЗМИ У ХАРЧОВИХ ВИРОБНИЦТВАХ. Навчальна відеолекція

LINGUA LATINA. Прикметники і методико-ветеринарна термінологія   Відеолекція 

 Патологічна анатомія. Мультимедійне забезпечення лекцій

Патологічна фізіологія. Мультимедійне забезпечення лекцій

Латинська мова. Відеоматеріали

Латинська мова. Електронний тестовий контроль знань студентів

 Шквирков Ярослав Ярославович, Благий Роман Степанович, Макогін Руслан Володимирович

Оваріогістеректомія суки (з дисципліни „Хірургія ветеринарної медицини” для студентів спеціальності 211 „Ветеринарна медицина”)Навчальний відеофільм

 Благий Роман Степанович, Макогін Руслан Володимирович

Паразитологія та інвазійні хвороби сільськогосподарських тварин. Електронний підручник

 Шквирков Ярослав Ярославович, , Макогін Руслан Володимирович

Хірургія ветеринарної медицини. Техніка розчищення деформованих копитець і лікування виразок у ВРХ. Навчальний відеофільм

 Благий Роман Степанович

Паразитологія та інвазійні хвороби сільськогосподарських тварин. Комплект плакатів

Паразитологія та інвазійні хвороби сільськогосподарських тварин. Мультимедійне забезпечення лекцій

Фармакологія. Мультимедійне забезпечення лекцій

Фармакологія. Рецептурний довідник

 

 

  

 

 

Так КСП ім. Грушевського вже багато років поспіль залучають наших студентів для проведення діагностичних, лікувальних та профілактичних заходів і тепер люб’язно погодилися створити навчальну лабораторію.

         На цьому тижні зна протязі 8-9 лютого 2018 року студенти під керівництвом викладачів Гадуп’як О.В., Шквиркова Я.Я. надали допомогу господарству у взятті проб крові від тварин для дослідження на бруцельоз та лейкоз. На часі туберкулінізація та щеплення ВРХ проти лептоспірозу.

  

   

 Студентська конференція «Фаховість у світлі сучасних реалій»

    18 лютого, у коледжі розпочався Тиждень циклової комісії ветеринарної медицини на ветеринарному відділенні.

    Студентська конференція «Фаховість у світлі сучасних реалій»  стала відкриттям Тижня циклової комісії дисциплін ветеринарної медицини. Відкрив конференцію голова циклової комісії, викладач спецдисциплін Я.Я.Шквирков , який ознайомив присутніх із заходами, які будуть відбуватися на протязі тижня.

     З вступним словом виступив заступник директора з навчально-виробничої роботи П.С.Мельниченко, який повідомив студентам про основні напрямки конференції: значення ветеринарної медицини у сільських господарствах, державних і приватних установах. Наголосив на тому, що практична підготовка є важливим аргументом у підготовці фахівця, яка в подальшому надасть можливість зарекомендувати себе як висококваліфікованого спеціаліста на ринку праці.

  

     Конференція відображала теоретичні та практичні аспекти ветеринарної медицини. Учасниками заходу були всі студенти ветеринарного відділення, а особливо активними були студенти ІV курсу, які продемонстрували у вигляді мультимедійних презентацій та відеороликів свої фахові вміння, яких набували та застосовували  під час проходження виробничої практики.

  

    

        Особливо цікавою конференція була для студентів І-ІІ курсів, які починають пізнавати світ ветеринарії.

 Олімпіада ветеринарних дисциплін

       20 лютого в рамках тижня циклової комісії ветеринарних дисциплін була проведена Олімпіада викладачами спецдисциплін серед студентів ІІ-ІV курсів.  Завдання для олімпіади розроблені викладачами: В.О.Вільчик, П.С.Мельниченко, Р.С.Благий, Я.Я.Шквирков, О.В.Гадуп’як, О.П.Павлів, Р.В.Макогін, М.М.Паньків, Р.Д.Скрипник.

     В результаті написання олімпіади, найкраще справилися з завданнями і отримали призові місця:

 серед студентів ІІ курсу

 І місце – Куцій Ірина, студентка групи В-22;

 ІІ місце – Стек Денис, студент групи В-22;

 ІІІ місце – Панівник Оксана, студент групи В-22.

 серед студентів ІІІ курсу

 І місце – Верста Соломія, студентка група В-31;

 ІІ місце – Опар Тетяна, студентка групи В-31;

                   Макарчук Володимир, студент групи В-31;

                   Сливчук Василь, студент групи В-32;

 ІІІ місце – Олексин Олег, студент групи В-32.

 серед студентів ІV курсу

 І місце – Дубина Мирон, студент групи В-41;

 ІІ місце – Балацька Ольга, студентка групи В-41;

 ІІІ місце – Бухвак Микола, студент групи В-42.

 Виховна година «Лікарські рослини навколо нас  та їх застосування»

      В тиждень циклової комісії ветеринарних дисциплін, 21 лютого для студентів-ветеринарів була проведена виховна година «Рослини навколо нас та їх застосування». Підготувала захід викладач спецдисциплін ветеринарного відділення О.П.Павлів.

     Студенти ІІ курсу ветеринарного відділення продемонстрували свої знання про рослини сторінками:

 - лікувальні властивості рослин;

  -фармако-терапевтичні характеристики;

 -історія лікарських рослин;

 - рослини в українській народній творчості. Талановиті студенти виконували відомі українські народні пісні на цю тематику.

  

   

   Доречно була підібрана і сценізована робота у ветеринарній аптеці (студенти відобразили процес купівлі, виготовлення і продажу ліків призначених для лікування тварин).

  

       Улюбленець студентів, гуморист, ст. групи В-22 Микола Семенців розважив присутніх жартівливими гуморесками на ветеринарну тематику.

    Студенти активно давали відповіді на запитання ведучих про значення і застосування лікарських рослин у ветеринарній практиці та народній медицині.

  

 Ветеринарна вікторина

    22 лютого традиційно викладачі ветеринарних дисциплін підготували  ветеринарну вікторину. Метою такого заходу було відобразити рівень засвоєння ветеринарних термінів, визначень, норм студентами з різних дисциплін.

  

   Найактивнішими учасниками були студенти старших курсів, але варто відзначити студента групи В-41 Дубину Мирона, який зайняв І місце і дав ґрунтовні відповіді на 52 запитання. ІІ місце отримав студент групи В-42 Бухвак Микола, а ІІІ місце одержав студент групи В-31 Кілафли Валерій.

  Даний захід зацікавив і вразив студентів І-ІІ курсів, які побачили рівень фахової підготовки своїх колег і подивовано заздрили їм.

   

  За активну участь студентів у заходах проведених цикловою комісією ветеринарних дисциплін відзначено грамотами дирекції коледжу.

   Проведені заходи дали змогу активізувати пізнавальний інтерес студентів до  вивчення дисциплін ветеринарної медицини, проявляти ініціативу й самостійність, розкривати індивідуальні здібності, таланти, вміння обґрунтовувати свої думки, відстоювати свою життєву позицію, навчитися колективно працювати для досягнення спільної мети.

 Дистанційне тестування студентів ветеринарного відділення

 Відповідно до графіка ДУ «НМЦ «Агроосвіта»» 23 березня студенти IV курсу спеціальності «Ветеринарна медицина» пройшли незалежне оцінювання знань шляхом дистанційного тестування в режимі он-лайн.

  

     Приклавши свої зусилля студенти під керівництвом викладачів спецдисциплін підтвердили високий рівень знань,  середній бал становить 4,44 , якісний показник 86,67%.

     Тестування проходило за двома блоками: професійним, встановлення відповідності рівня фахової компетентності випускника мінімально необхідному професійному рівню та загальному (універсальному) блоку – на виявлення сформованості загальнолюдських цінностей.

 Вітаємо студентів із успішною здачею тестів. Молодці!

 

 Туберкулінізація поголівя тварин запорука здоровя людини

          Одне з важливих завдань щодо запобіганню поширення зооантропозооносних хвороб (спільних для тварин і людей) є проведення ветеринарними спеціалістами діагностичного дослідження поголів’я великої рогатої худоби на туберкульоз.

        Під керівництвом викладачі спецдисциплін Гадупяк О.В. та Шквиркова Я,Я. студенти третього курсу відділення ветеринарної медицини на базі господарства в с.Чесники здійснили введення за допомогою безголкового ін’єктора в дозі 0,1 мл. В верхній частині середньої третини шиї розчину туберкуліні. Через 72 години після проведення алергічної діагностики проводитиметься читка реакції на введений туберкулін. При виявленні хоча б  однієї тварини з позитивною реакцією її вибраковують зі стада та відправляють на вимушений забій.

 

Дні студентської науки у ЛНУВМБ ім. С.З.Гжицького

  Студенти Рогатинського державного аграрного коледжу займаються не тільки навчальною та художньою діяльністю, а й науково-пошуковою.

    25-26 квітня 2018 року проходили Дні студентської науки у Львівському національному університеті ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З.Гжицького.

Студенти ветеринарного відділення взяли участь у секціях конференції: « Акушерські, хірургічні хвороби тварин та морфологія» та «Сучасні питання екології та фармації: досягнення, перспективи та проблеми». 

            Під керівництвом викладачів коледжу юні науковці презентували свої науково-пошукові роботи:

- «Стимуляція статевої охоти у корів» (студенти групи В-32 О.Я.Олексин, В.Д.Сливчук, наукові керівники О.В.Гадуп’як і В.О.Вільчик);

 -  «Сучасний стан та шляхи підвищення родючості і збереження грунтів Рогатинського Опілля» ( студенти групи В-22 О.Панівник, Д.Стек, науковий керівник О.П.Павлів).

             За участь у конференції студенти були нагороджені грамотами і сертифікатами.

      Доповіді науково-пошукових робіт сформовані та опубліковані у збірнику матеріалів конференції за видавництвом Львівського національному університеті ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З.Гжицького.

 Практичне формування фахівця

       3-4 травня студенти ветеринарного відділення, другого курсу, груп В-21, В-22 відвідали одне із базових господарств с. Чесники з метою проходження навчальної практики з дисципліни «Фармакологія з рецептурою».

      Під керівництвом викладачів спеціальних дисциплін Благого Р.С., Павлів Л.П., студенти ознайомилися та набули практичних умінь і навичок з введення лікарських речовин в організм тварин.

    Майбутні фахівці ознайомилися з сучасним сільськогосподарським виробництвом ( новозбудованим комплексом розрахованим для утримання молочного поголів’я великої рогатої худоби  в кількості одна тисяча та молочним блоком), технологією виробництва продукції тваринництва, заготівлею і збереження кормів,годівлею та утримання тварин; виконанням робіт щодо ветеринарного обслуговування тварин.

  

Студенти вводили тваринам лікарські речовини різними методами: через рот, підшкірно, внутрішньом'язово, внутрішньовенно, внутрішньоцистернально, в пряму кишку, наносили лікарські речовини на видимі слизові оболонки, шкіру та ознайомилися з іншими методами введення.

  

  

Після проведеної практики студенти отримали новий практичний досвід, позитивні враження, мотивацію для здобуття обраного фаху.

 Навчальна практика студентів ІІІ курсу

     Успішний розвиток тваринництва, забезпечення населення України продуктами скотарства і сировиною для промисловості обумовлюється багатьма факторами, серед яких відтворення є одним із вирішальних.

      Для успішного проведення заходів по інтенсифікації відтворення, профілактиці неплідності і яловості тварин необхідно вміти своєчасно виявити причини неплідності, оволодіти сучасними методами лікування та профілактики гінекологічних хвороб.

      Днями студенти третього курсу ветеринарного відділення, перебуваючи на навчальній практиці з дисципліни «Акушерство, гінекологія та штучне осіменіння сільськогосподарських тварин» в базовому господарстві ім. Грушевського в селі Чесники під керівництвом викладача Гадуп’як О.В, опановували ректальну діагностику.

  

       Визначили:  топографію, розміри, форму і консистенцію, ригідність, болючість та наявність флуктуації матки; розміри, форму, консистенцію яєчників, наявність жовтих тіл.

  

         Бурхливі враження від здобутих навичок стали приводом для обговорення, підвищили інтерес до навчання та самооцінку на шляху професійного становлення.

     Практичне заняття з дисципліни «Хірургія ветеринарної медицини»

       17 травня на ветеринарному відділенні під керівництвом викладача Я.Я.Шквирков було проведено практичне заняття з дисципліни  «Хірургія ветеринарної медицини» на тему: «Кастрація дрібних тварин» в групі В-31.

  

      Студенти мали можливість закріпити теоретичні знання на практиці, спостерігати за навиками фіксації тварин, місцевого знеболювання і технікою проведення кастрації, а також спробувати самостійно виконувати їх.

  

     Засвоєні практичні навички необхідні для подальшого професійного зростання майбутніх фахівців ветеринарної справи.

 Початок екзаменаційної сесії випускних груп ветеринарного відділення

    Після проходження навчально-виробничої практики у студентів ІV курсу ветеринарного відділення розпочинається залікова та екзаменаційна сесія.

     Цього тижня відбувся екзамен із спецдисципліни «Епізоотологія з мікробіологією» , який успішно здали студенти групи В-42. Приймав екзамен викладач спецдисципліни, голова циклової комісії ветеринарної медицини Я.Я.Шквирков.

    Випускники продемонстрували високі показники володіння теоретичними та практичними знаннями, вміннями та навичками спецдисципліни.

  

 

Профорієнтаційний захід «Майстерня професій»

     5 червня на базі Рогатинської гімназії ім. Володимира Великого за ініціативи Рогатинської районної філії обласного центру зайнятості було проведено профорієнтаційний захід «Майстерня професій».

      Учні різного віку загальноосвітніх шкіл міста Рогатин мали можливість познайомитися з різноманітними та цікавими професіями, пізнати основні професійні навики та апробувати їх. Крім того, роботодавці наприкінці дійства визначили серед учнів найактивніших учасників та нагородили призами.

   Студенти спільно з викладачами та майстрами виробничого навчання зуміли зацікавити школярів, продемонстрували свої знання та вміння, із захопленням розповіли про обрану професію і навчальний заклад.

      Учні зацікавлено спостерігали за діями студентів, брали активну участь у різноманітних профорієнтаційних завданнях, отримали детальну інформацію стосовно певного виду діяльності.

 

Здача кваліфікаційного екзамену студентами ветеринарного відділення

    8 червня студенти групи В-31 успішно склали кваліфікаційний екзамен з РП «штучне осіменіння сільськогосподарських тварин та птиці». Теоретичні знання та практичні вміння, навики студенти демонстрували перед членами комісії, до складу якої входили: заступник директора з навчально-виробничої роботи П.С.Мельниченко, завідувач ветеринарного відділення Р.С.Благий і викладач Р.В.Макогін.

  

  

Державний комплексний екзамен студентів ветеринарного відділення

    15 червня на ветеринарному відділенні студенти групи  В-41 складали державний комплексний екзамен з дисципліни «Інфекційні та інвазійні хвороби сільськогосподарських тварин».

  

    Директор коледжу І.В.Тринів привітав випускників із завершенням навчання і побажав успіхів у здачі державних іспитів.

   До складу державної екзаменаційної комісії входили: голова комісії – ректор, професор Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій ім. С.З.Гжицького Стибель В.В.; заступник голови комісії – Мельниченко П.С.; члени комісії – завідувач ветеринарного відділення Р.С.Благий; викладачі – Шквирков Я.Я., Макогін Р.В.; секретар комісії – Мартишин І.В.

    Всі студенти успішно склали комплексний екзамен, продемонстрували високий рівень теоретичних знань та практичної підготовки. Члени екзаменаційної комісії відзначили відповідь студента групи – Дубини Мирона.

  

 

Продовження здачі державних комплексних екзаменів на ветеринарному відділенні

     20 червня студенти групи В-42 складали державний комплексний екзамен з дисципліни «Інфекційні та інвазійні хвороби сільськогосподарських тварин».

       Всі студенти успішно справилися із завданнями, достойно продемонстрували здобуті знання та навички.

   

  

2018-2019 рік

Формування професійних компетентностей майбутніх ветеринарів

         Формуванню професійних компетентностей майбутніх фахівців сприяють загальна позитивна спрямованість в групі, цікавість викладання матеріалу, відносини співпраці викладачів та студентів, прагнення самому і в свій спосіб розв’язати завдання, а особливо, при виконанні лабораторних, практичних робіт чи навчальної практики.

        У майбутніх ветеринарів, традиційно, склався великий інтерес до здобуття вмінь та навичок із спеціальних дисциплін.

      На одному із занять в оновленій лабораторії епізоотології з мікробіологією нещодавно крізь призму мікроскопів вони заглянули у світ невидимий для  неозброєного ока, опанували різні методи досліджень.

  

  

          Атмосферу пошуку, наукового обґрунтування результатів, власного задоволення від зробленого створювала для них викладач Гадуп’як Оксана Володимирівна.

 

Практична підготовка майбутніх ветеринарних фахівців

      Практична підготовка студентів є невід’ємний обов’язковий компонент освітньо-професійної програми підготовки фахівців, який сприяє закріпленню професійних знань, умінь та навичок.

     3 жовтня 2018 року студенти ІІІ курсу спеціальності 211 «Ветеринарна медицина» під керівництвом спецдисциплін Благого Р.С., Гадуп’як О.В., Шквиркова Я.Я., Павлів О.П. для проходження навчальної практики з дисциплін: «Ветеринарна хірургія», «Паразитологія та інвазійні хвороби с/г. тварин» були відряджені у навчальне господарство.

         Студенти після проведеного інструктажу з техніки безпеки та під контролем викладачів набули практичних умінь та навиків з кастрації, обрізання хвостиків, обламування іклів, введення антигельмінтних засобів, вітамінів та залізовмісних препаратів свиням різних вікових груп.

   

                            

     Ветеринари під час навчальної практики отримали новий практичний досвід, який буде потрібний їм у подальшій професійній діяльності.

 

 

Практичне навчання ветеринарів

       Підготовка висококваліфікованих фахівців ветеринарної медицини потребує поєднання теоретичного і практичного навчання.

         Саме тому студенти ІІІ курсу, груп В-31 та В-32 були відряджені в навчальне господарство. Під керівництвом викладачів спецдисциплін Мельниченка П.С., Макогона Р.В., Шквиркова Я.Я., Гадуп’як О.В. набули практичних умінь та навиків, а саме: навчилися вести амбулаторний прийом хворих тварин, проводити клінічне і лабораторне дослідження, ставити діагноз і надавати лікувальну допомогу, розробляти профілактичні заходи.

  

                                    

         Особлива зацікавленість у студентів виникла при введені тваринам носоглоткових та ротостравохідних магнітних зондів, дослідження органів та систем організму тварин.

              Проведена навчальна практика стала ще однією сходинкою у формуванні ветеринарного фахівця.

 

Від теоретичних знань до практичних умінь

   Підготовка висококваліфікованих ветеринарних фахівців потребує обов’язкового поєднання теоретичного і практичного навчання.

    Саме тому на відділенні ветеринарної медицини передбачено відповідно до навчальних планів та графіку навчального процесу проходження студентами навчальних практик із спецдисциплін.

     12 березня 2019 року, під керівництвом викладачів спецдисциплін Гадуп'як О.В. та Шквиркова Я.Я., студенти відділення ветеринарної медицини на базі господарства в с. Чесники взяли 200 проб крові від  поголів’я великої рогатої та відправили для лабораторного дослідження на бруцельоз та лейкоз.

     

  

                                    

 

 Навчальна екскурсія студентів IV курсу відділення ветеринарної медицини з дисципліни

«Ветеринарно-санітарна експертиза з основами технології переробки продукції тваринництва»

     З метою вивчення первинної обробки туш, під керівництвом викладача спецдисциплін Паньківа М.М., студенти відвідали Букачівецький забійний пункт «Букачівецькі ковбаси» ПП Демків, де ознайомилися з наступними операціями: оглушенням, знекровленням, зніманням шкір, нутруванням, ветеринарно-санітарною експертизою туш та органів.

  

      Студенти спостерігали за процесом виготовлення ковбасних виробів, ознайомилися із сучасним обладнанням, вимогами до якості харчових продуктів відповідно до впровадженої системи самоконтролю за показниками безпеки НАССР та ДСТУ.

   

 Практичне заняття з дисципліни «Хірургія ветеринарної медицини»

      Навчаючись в Рогатинському державному аграрному коледжі студенти відділення ветеринарної медицини мають можливість не тільки набувати практичних умінь та навиків щодо лікування, профілактики та проведення маніпуляцій на сільськогосподарських тваринах, але й на дрібних тваринах, які на сьогодні є у кожній сім’ї.

       14 березня 2019 року на занятті з дисципліни «Хірургія ветеринарної медицини» викладач Шкирков Я.Я. разом з студентами групи В-31 провів стерилізацію кота відкритим способом.

  

        Студенти мали можливість підготувати тварину до хірургічного втручання, провели механічну та санітарну обробку місця операції, засвоїли види анестезії  та методи фіксації дрібних тварин.

  

 

Практичне заняття з епізоотології

Скажи мені  - і я забуду,

покажи мені -  і я запам’ятаю,

дозволь мені діяти – і я навчуся.

    Ця мудрість стала визначальною для практичної підготовки майбутніх ветеринарів у Рогатинському державному аграрному коледжі.

         Реальна участь студентів у виконанні кожної роботи є запорукою успіху.

         На заняттях по епізоотології з мікробіологією значною мірою формуються фахові компетенції майбутніх фельдшерів ветеринарної медицини. Не загубитися і бути впевненим у багатогранному і складному  світі мікроорганізмів допомагає студентам викладач Гадуп’як Оксана Володимирівна.

    Лабораторні та практичні заняття, навчальні практики завжди цікаві та наповнені професійним змістом. Нещодавно студенти з особливим запалом виготовляли прості живильні середовища, робили посів мікроорганізмів та через певний час вивчали вирощені колонії під мікроскопом.

   

  

  

                               

 

Практичний досвід – запорука формування висококваліфікованого фахівця

       Студенти ветеринарного відділення, другого курсу 29 травня 2019 року відвідали одне із базових господарств с. Чесники. Майбутні спеціалісти ознайомилися  з сучасним сільськогосподарським виробництвом (новозбудованим комплексом розрахованим для утримання молочного поголів’я великої рогатої худоби  в кількості одна тисяча та молочним блоком), технологією виробництва продукції тваринництва, заготівлею і збереження кормів,годівлею та утримання тварин; виконанням робіт щодо ветеринарного обслуговування тварин.

    
  
  
 
    Під час навчальної практики з дисципліни «Фармакологія з рецептурою», під керівництвом викладачів спеціальних дисциплін Благого Р.С., Павлів Л.П., студенти набули практичних умінь і навичок з введення лікарських речовин в організм тварин, а саме: через рот, підшкірно, внутрішньом'язово, внутрішньовенно, внутрішньоцистернально, в пряму кишку, наносили лікарські речовини на видимі слизові оболонки та шкіру.
  
    
 
       Після проведеної практики студенти отримали новий практичний досвід, позитивні враження, особливо після дегустації молока та молочних продуктів.
    
 
 

Державні екзамени на ветеринарному відділенні

     13 червня 2019 року на ветеринарному відділенні розпочалася здача державний екзаменів. Студенти групи  В-41 складали державний екзамен з «Інфекційних та інвазійних хвороб сільськогосподарських тварин».

       Директор коледжу Тринів І.В. привітав випускників із завершенням навчання і побажав успіхів у здачі іспитів.

    До складу державної екзаменаційної комісії входили: голова комісії – ректор, професор Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій ім. С.З.Гжицького Стибель В.В.; заступник голови комісії – Вільчик В.О.; члени комісії – заступник директора з навчально-виробничої роботи Мельниченко П.С., завідувач ветеринарного відділення Благий Р.С.; викладачі – Шквирков Я.Я., Макогін Р.В.; секретар комісії – Кобута І.Б.

         Всі студенти успішно склали комплексний екзамен, продемонстрували високий рівень теоретичних знань та практичної підготовки. Члени екзаменаційної комісії відзначили змістовні відповіді студентів групи – Версти Соломії та Макарчука Володимира.

   

  

 

2019-2020 рік

Навчальна практика студентів ІІІ курсу спеціальності "Ветеринарна медицина"

 

    Навчальна практика є невід’ємною частиною навчального процесу, під час якої студенти практично закріплюють отримані на лекціях теоретичні знання й вдосконалюють свої практичні навики, а також вчаться працювати в колективі і на виробництві.

 

    Днями студенти третього курсу ветеринарного відділення під керівництвом викладачів Гадуп’як О.В. та Макогона Р.В.  проходили навчальну практику з епізоотології  в СФГ «Микитин» де проводили профілактичне щеплення птиці полівалентною інактивованою вакциною проти хвороби Ньюкасла, інфекційного бронхіту та синдрому зниження несучості.

 

    Задоволені та сповнені позитивних емоцій студенти виявили бажання і надалі надавати допомогу цьому господарству.

    

 

Перспективи навчання випускників коледжу

        04 жовтня 2019 року до Рогатинського державного аграрного коледжу з робочим візитом завітали викладачі факультету «Ветеринарна медицина» НУБіП України м. Київ.

      Під час зустрічі, колишні випускники коледжу Савчук Тарас Любомирович та Бокотько Роман Романович, тепер викладачі, розповіли студентам ветеринарного відділення про свої професійні досягнення та шлях самоствердження як ветеринарних фахівців.

      Запросили студентів випускних груп продовжувати навчання у Київському НУБіП, ознайомили з умовами вступу, навчанням та проживанням у гуртожитках, а також з можливостями подальшого працевлаштування.

  

                                   

 

Дозволь мені діяти і я навчуся …

        Розширення баз практик, залучення роботодавців до формування змісту освіти, реальна участь студентів у виробничих процесах є запорукою успіху.

     Фермерське  господарство «Персей Агро», що  у с. Чесники, вже багато років поспіль залучає  студентів Рогатинського державного аграрного коледжу  для проведення діагностичних, лікувальних та профілактичних заходів, спрямованих на збереження здоров’я і продуктивності великої рогатої худоби.

           На цьому тижні студенти ветеринарного відділення ІІІ курсу групи В-31, В-32 під керівництвом викладачів спецдисциплін Гадуп’як О.В., Шквиркова Я.Я. та Макогона Р.В. надали допомогу господарству у взятті проб крові від тварин для дослідження на бруцельоз та лейкоз, а також  провели туберкулінізацію, ознайомилися із ректальною та УЗД діагностикою вагітності, способами осіменіння тварин.

   

                           

  

 

  

 

 Майстер-клас на ветеринарному відділенні

 

      Налагоджена співпраця Рогатинського державного аграрного коледжу з поліклінічним шпиталем доктора Костшевського місто Катовіце (Польща),  в особі колишньої випускниці коледжу Москаль Христини Романівни.

     В рамках проєкту співпраці протягом двох днів на базі ветеринарної клініки навчального закладу було проведено майстер-класи по стерилізації дрібних тварин. При зустрічі з викладачами циклової комісії ветеринарних дисциплін та студентами ветеринарного відділення обговорювалися питання застосування сучасного обладнання та техніки проведення хірургічних втручань.

  

  

         Христина Романівна поділилася досвідом  проведення операцій  та спільно з викладачем хірургії Ярославом Ярославовичем Шквирковим провели майстер-клас по кастрації самців.

  

       До операції залучалися студенти, які самостійно  визначали вагу тварин, розраховували дози наркотичних засобів, проводили видалення сім’янників, контролювали показники пульсу та дихання, спостерігали за процесом введення в стан наркозу та виведення з нього.

  

         При проведенні  операцій використовувалася сучасна хірургічна техніка: біполярний пінцет, пульсоксиметр.

  

         В результаті співпраці майбутні фахівці отримали безцінний багаж теоретичних знань,  практичних умінь та навиків. Для навчального закладу представник поліклінічного шпиталю передала набір хірургічних інструментів, навчальну літературу. Дана співпраця дасть можливість нашим студентам здобувати професійні навики не тільки в стінах коледжу, а й закордоном згідно дуальної системи освіти.

  

  

Дякуємо за співпрацю та надану можливість перейняття досвіду!

 

Виїзна навчальна практика

      1 листопада 2019 року на базі навчального господарства Рогатинського державного державного аграрного коледжу, під керівництвом викладачів спецдисциплін Шквиркова Я.Я. та Макогона Р.В. студенти ІІІ курсів ветеринарного відділення групи В-31 та В-32 набули практичних умінь та навичок по кастрації кабанчиків та введенню лікарських речовин.

   

  

 Запрошення на навчання у вищий навчальний заклад

      20 листопада 2019 року у Рогатинський державний аграрний коледж завітали з профорієнтаційною метою представники Бережанського агротехнічного інституту Київського НУБіП.

     На зустрічі зі студентами випускних груп викладачі інституту розповіли умови вступу та здобуття ОКР «бакалавр»., напрямки спеціальностей.

  

 

  

 

Практичне заняття з дисципліни «Патологічна анатомія і патологічна фізіологія сільськогосподарських тварин»

       22 листопада 2019 року в навчальній клініці коледжу проведено практичне заняття з дисципліни «Патологічна анатомія і патологічна фізіологія сільськогосподарських тварин» в групі В-32.

         Під керівництвом викладачів Павлів Л.П. і Шквиркова Я.Я. студенти набували практичних умінь і навичок проведення розтину трупів кроликів.

      Перед студентами було поставлено завдання навчитися техніці проведення розтину трупів кроликів, виймання та дослідження органів.

  

         Після проведеного викладачами інструктажу з техніки безпеки, майбутні ветеринари із захопленням та цікавістю в ході розтину виявили патолого-анатомічні зміни в органах, обговорювали причини захворювання і смерті тварин.

       Отже, практичні заняття являються невід’ємною частиною навчального процесу, сприяють глибшому вивченню матеріалу дисципліни та збагачують пам’ять і розуміння студентами важливості проведення розтину трупів кроликів.

 

 

Потреба у ветеринарних фахівцях

 

    04 грудня  2019 року у  Рогатинському державному аграрному коледжі відбулась зустріч студентів ветеринарного відділення ІІІ-IV курсів з керівником мережі ветеринарних клінік м. Івано-Франківськ «Олвет» Лисаком Олегом Мирославовичем.
 

     Мета зустрічі - обговорити умови співпраці, забезпечення практичного навчання безпосередньо в умовах виробництва відповідно до впровадження в дію наказу МОН України від 15.10.2019 р. №1296 «Щодо впровадження пілотного проєкту у закладах фахової передвищої та вищої освіти з підготовки фахівців за дуальною формою здобуття освіти».

   Олег Мирославович ознайомив студентів з діяльністю клінік та їх матеріально-технічною базою, перспективами розвитку з умовами навчання та працевлаштування.

 

Ветеринарне відділення. Тиждень циклової комісії ветеринарних дисциплін

        9 грудня 2019 року  у коледжі розпочався Тиждень циклової комісії ветеринарних дисциплін. Голова циклової комісії, викладач спецдисциплін Я.Я.Шквирков ознайомив присутніх із заходами, які будуть відбуватися протягом тижня.

         У перший день роботи циклової комісії  була організована зустріч студентів ветеринарного відділення з О.М. Лисаком. керівником мережі ветеринарних клінік «Олвет» м. Івано-Франківськ.

        В ході зустрічі студенти мали можливість ознайомитися із діяльністю клінік та їх матеріально-технічною базою, а також можливостями студентів проходити виробничі технологічну та переддипломну практики. Крім того, узгодили  умови щодо реалізації пілотного проекту дуальної форми здобуття освіти.

  

       У другий день роботи циклової комісії відбувся захід «Академія фахової майстерності». Кращі студенти IV курсу у формі мультимедійних презентацій продемонстрували бази практики, ознайомили присутніх із основними хворобами тварин, їх лікуванням, проведенням хірургічних операцій, особливостями надання консультацій власникам тварин.

  

      У третій день, викладачі циклової комісії провели олімпіаду із дисциплін ветеринарної медицини. В результаті написання олімпіади, найкраще справилися з завданнями і отримали призові місця:

  серед студентів ІІІ курсу

 І місце – Сердюк Євгенія, студентка група В-32;

 ІІ місце – Воронич Марія, студентка групи В-32;            

 ІІІ місце – Лазар Анна-Марія, студентка групи В-31.

                   Мацюк Анна, студентка групи В-32.

  серед студентів ІV курсу

 І місце – Стек Денис, студент групи В-42;

 ІІ місце – Панівник Оксана, студентка групи В-42;

 ІІІ місце – Куцій Ірина, студентка групи В-42.

  

      Наступного дня викладачі ветеринарних дисциплін підготували  ветеринарну вікторину. Мета вікторини - відобразити рівень засвоєння ветеринарних термінів, визначень студентами з різних дисциплін.

       Найактивнішими учасниками були студенти старших курсів, але варто відзначити студентку групи В-42 Панівник Оксану, яка зайняв І місце, ІІ місце розділили  студентка групи В-31 Лазар Анна-Марія та студентка групи В-32 Мацюк Анна, ІІІ місце здобули студент групи В-41 Перейма Роман та Депутович Сандра студентка групи В-31.

  

     Проведені заходи в рамках Тижня циклової комісії ветеринарних дисциплін дали змогу активізувати пізнавальний інтерес студентів до  вивчення спецдисциплін, проявляти ініціативу й самостійність, навчитися колективно працювати для досягнення спільної мети.

 

 

 

Професійне зростання фахівців

 

   Навчальна практика є невід’ємною частиною навчального процесу, під час якої студенти практично закріплюють отримані на лекціях теоретичні знання й вдосконалюють свої практичні навики, а також вчаться працювати в колективі і на виробництві.

 

     18 лютого 2020 року студенти ветеринарного відділення під керівництвом викладачів Шквиркова Я.Я., Гадуп’як О. В. та Макогона Р.В. надали практичну допомогу господарству «Персей Агро» в с. Чесники у взятті у проб крові в молодняка великої рогатої худоби для дослідження на бруцельоз та лейкоз. Студенти відпрацювали техніку взяття крові із яремної та підхвостової вени.

  

           

 

Відкриття клінічної амбулаторії для дрібних тварин, хірургічної і патологоанатомічної лабораторій

     З кожним роком в Україні все більш актуальною є проблема безпритульних тварин. Тому  сьогодні важливим завданням є реалізація програми врегулювання чисельності безпритульних тварин гуманними методами.

     В рамках пілотного проєкту впровадження дуальної освіти Рогатинський аграрний фаховий коледж перший серед коледжів Прикарпаття увійшов  до переліку закладів фахової передвищої освіти та вищої освіти для підготовки фахівців за дуальною формою здобуття освіти.

     З ініціативи депутата Івано-Франківської обласної ради, директора Рогатинського аграрного фахового коледжу Триніва І.В. на базі навчального закладу створено клінічну амбулаторії для дрібних тварин дві навчальні лабораторії: хірургічну, патологічної фізіології та патологічної анатомії.

    05 березня 2020 року відбулося урочисте відкриття хірургічної і патологоанатомічної лабораторій. На святкове дійство були запрошені вельмишановні гості: Кімакович В.Є., директор департаменту освіти, науки і молодіжної політики обласної адміністрації; Насалик С.С., голова міста Рогатина; Трач В.І., начальник управління освіти, молоді та спорту Рогатинської районної державної адміністрації; Третяк І.С., керівник фермерського господарства, роботодавець, депутат районної ради;  Ішаков Д.Ю., начальник Рогатинської державної лікарні ветеринарної медицини, випускник коледжу; Кубарич Петро Романович, головний ветеринарний лікар Рогатинської птахофабрики, випускник коледжу; Кривень Григорій Васильович, підприємець, роботодавець, випускник коледжу.

  

   Почесні гості  звернулися із найщирішими привітаннями та побажаннями до колективу коледжу. Добре починання поблагословили декани Рогатинські Дмитро Бігун та Володимир Гривнак.

   

 Після урочистої частини гості мали можливість оглянути новостворені лабораторії та  спостерігати за стерилізацією дрібних тварин.

  

  

 

Захист виробничої переддипломної практики випускників ветеринарного відділення

15 травня 2020 року  відповідно до навчальних планів та графіку навчального процесу на відділенні ветеринарної медицини в дистанційній формі було проведено захист виробничої переддипломної практики студентів IV курсу.
 
  
 
За допомогою програм Skype/Viber, комісія під керівництвом директора коледжу Триніва І.В. мала можливість провести двохстороннє спілкування з студентами та об’єктивно оцінити їх знання. Документація з проходження практики відповідно оформлена та надіслана до навчального закладу в електронній формі.
  
 
 

Практичне навчання майбутніх ветеринарних фахівців

При вивченні теми «Засоби, що діють пригнічуючи ЦНС» з дисципліни «Фармакологія з рецептурою» студенти групи В-32 мали змогу побачити дію наркотичних засобів при наркозі у кішки. Спостерігали за стадіями та рівнями наркозу.

  

 

Практична підготовка майбутніх фахівців

    Клінічна амбулаторія коледжу займає одне з провідних місць у підготовці майбутніх фахівців ветеринарної медицини.

     Закріпити теоретичні знання, отримані в сучасних кабінетах та лабораторіях, студенти можуть безпосередньо приймаючи участь у обстеженні пацієнтів, наданні їм терапевтичної та хірургічної допомоги під керівництвом досвідчених викладачів.

  

   Відеотрансляції операцій, профілактичних обробок, косметичних маніпуляцій забезпечують залучення широкого кола студентів та підвищують інтерес до здобуття професійних компетентностей.

  

 

Тиждень циклової комісії дисциплін ветеринарної медицини

Пізнавальна виховна година «Професія ветеринара» 

     23 листопада 2020 року тиждень циклової комісії ветеринарної медицини розпочався із пізнавальної виховної години «Професія ветеринар – найкращий в світі дар» для студентів І курсу.

    Голова циклової комісії Гадуп’як О.В. провела цікавий екскурс по історії розвитку ветеринарної професії. Ознайомила юних здобувачів освіти із основними завданнями ветеринарної медицини,  правами та обов’язками фахівця ветеринарної медицини.

  

     Першокурсники мали можливість самостійно прорангувати основні критерії професії «Ветеринар».

  

                              

Сучасна ветеринарна медицина

        24 листопада 2020 року в рамках проведення тижня циклової комісії ветеринарних дисциплін для студентів ІІ курсу ветеринарного відділення організовано інформаційно-пізнавальну годину на тему «Сучасна ветеринарна медицина».

  

     В ході заходу були розкриті основні аспекти  та підходи до організації сучасних методів діагностики та лікування свійських та екзотичних тварин.

  

  

      А також студенти мали можливість ознайомитися із використанням  лабораторних тварин в діагностичних цілях.

 

Захист виробничої технологічної практики на ветеринарному відділенні

   Виробнича технологічна практика є невід’ємною складовою підготовки фахівців, яка спрямована на закріплення теоретичних знань, отриманих студентами за час навчання. Одним із головних напрямів у забезпеченні професійної компетентності молодшого спеціаліста є інтеграція навчання і виробництва.

    Цикловою комісією ветеринарних дисциплін  під керівництвом директора коледжу Триніва І.В., 25 листопада 2020 року проведено захист виробничої технологічної практики студентів IV курсу ветеринарного відділення.

 

  

Студенти здобутий практичний досвід на базах практики  презентували у форматі змістовних доповідей, фото та відеопрезентації. Викладачі ветеринарних дисциплін відзначили високий рівень професійно-практичної підготовки майбутніх фахівців.

  

                                   

 

Олімпіада з ветеринарних дисциплін

    26 листопада 2020 року  відбувся ще один етап формування професійної компетентності – олімпіада з ветеринарних дисциплін серед  студентів ІІІ  курсу. Змістовні відповіді на цікаві питання заслужили схвалення викладачів.

  

Майстер-клас по створенню електронних підручників

13 січня 2021 року в режимі онлайн на платформі Zoom доповідачі Р.С. Благий, Макогін Р.В. проводили майстер-клас для викладачів спецдисциплін на тему створення електронних підручників («Внутрішні незаразні хвороби с/г тварин»).

Спікери поділилися власним досвідом створення електронних підручників, зокрема особливостями їх наповнення теоретичним матеріалом, відеофільмами, схемами, зображеннями, таблицями, тестами та практичним застосуванням серед студентської молоді.

  

 Інноваційні та інтеграційні підходи до ефективної організації самостійної роботи студентів

20 січня 2021 року проводився онлайн семінар на платформі Zoom, який підготувала викладач Гадуп’як О.В. на тему « Інноваційні та інтеграційні підходи до ефективної організації самостійної роботи студентів».

Спікер поділилася власним досвідом організації самостійної роботи для студентів ветеринарного відділення, звернула увагу на використання інформаційно-комунікативних технологій в освітньому процесі.

  

  

 

Роль ресурсних засобів навчання у формуванні професійно мобільних фахівців

10 березня 2021 року в режимі онлайн циклова комісія ветеринарних дисциплін проводила вебінар на тему «Роль ресурсних засобів навчання у формуванні професійно мобільних фахівців».

Голова циклової комісії ветеринарних дисциплін Гадуп’як О.В. підготувала цікавий теоретичний матеріал, звернула увагу учасників вебінару на необхідність розроблення та впровадження в освітній простір ресурсних засобів, як підтримку процесу професійної підготовки майбутніх ветеринарних фахівців.

Під час обговорення матеріалу, члени циклової комісії поділилися практичним досвідом використання електронної бібліотеки коледжу, освітньої платформи Moodle, онлайн платформи ZOOM, Google Meet, Viber, які даютю можливість поєднати різні форми навчання та використовувати ресурсні засоби навчання у формуванні професійно-мобільних фахівців.

 З методичними рекомендаціями виступили заступник директора з навчальної роботи Вільчик В.О., завідувач ветеринарного відділення Благий Р.С. та завідувач навчально-методичного кабінету Замкова Г.П.

 

Правильно обрана професія - запорука щасливого майбутнього!

15 квітня 2021  у наш навчальний заклад завітали учні 7-8 класів Рогатинського ліцею ім. В.Великого.

Для кращого пізнання професії ветеринара, працівники ветеринарної клініки та студенти продемонстрували навики надання кваліфікованої допомоги тваринам, зокрема проведення стерилізації дрібних тварин.

 

                                        

Також практичний психолог Добровлянська Н.В. ознайомила дітей з професіями та спеціальностями, які вони можуть здобути у Рогатинському державному аграрному коледжі.

  

 

Виїзне заняття студентів ветеринарного відділення

 20 квітня 2021 року студенти IV курсу з викладачем спецдисциплін Паньківим М.М., в рамках практичного заняття з дисципліни «Ветеринарно-санітарна експертиза» відвідали  ТОВ «Заготпродукт» (смт. Букачівці).

Студенти мали можливість опанувати навики проведення передзабійного огляду тварин та ветсанекспертизи на всіх точках первинної обробки туш та органів. Ознайомились з роботою холодильних цехів та морозильної камери.

На підприємстві працюють наші випускники коледжу Андрій Відчистий, Ярослав Вітер, Степан Вовк та Віра Туз.

  

 

 Гуманне ставлення до тварин – запорука формування професіоналізму фахівця

 Клінічна амбулаторія для дрібних тварин Рогатинського державного аграрного коледжу, створена за сприянням депутата Івано-Франківської обласної ради, директора Триніва І.В., послуговує не тільки для закріплення теоретичних знань студентами, а й  для надання кваліфікованої допомоги тваринам під керівництвом досвідченого лікаря Лещишина М.В.

Гуманне ставлення до тварин – запорука формування професіоналізму фахівця. Саме в стінах нашого навчального закладу надається допомога не тільки тваринам за зверненням власників, а також безпритульним тваринам, за сприянням волонтерів міста.

Яскравим прикладом цього стало проведення остеосинтезу в ділянці колінного суглоба кішці, на основі рентген дослідження.

 Людська небайдужість, професіоналізм спеціалістів дасть сил для одужання тварини. Цей приклад спонукатиме інших до добрих вчинків. Ваша безкорисливість повернеться до Вас сторицею. Бажаємо всім здоров’я!

   

  

                            

Навчальна практика з дисципліни «Хірургія»

12 травня 2021 року студенти ветеринарного відділення під керівництвом викладача спецдисциплін Шквиркова Я.Я., у фермерському господарстві с. Світанок проходили навчальну практику з дисципліни «Хірургія»  для вдосконалення практичних умінь і навиків по кастрації сільськогосподарських тварин (кастрацію жеребця).

Такі виїзні практичні заняття сприяють формуванню професійних навиків у підготовці ветеринарного фахівця.

  

                   

Навчальна практика студентів ІІІ курсу ветеринарного відділення
24 травня 2021 року на ветеринарному відділенні проводилась навчальна практика з дисципліни «Патологічна фізіологія і патологічна анатомія сільськогосподарських тварин» на тему: «Виготовлення препаратів».
 
Під керівництвом викладача спецдисциплін Шквиркова Я.Я. студенти ІІІ курсу виготовляли макропрепарати для поповнення патологоанатомічного музею.
                 
                  
  

Навчальна практика ветеринарів ІІІ курсу

Основою вивчення спецдисциплін є практичні заняття. 21 жовтня 2021 року студенти ІІІ курсу ветеринарного відділення проходили навчальну практику на базі навчально-виробничого господарства РАФК з дисципліни «Анатомія і фізіологія с/г тварин».

Під керівництвом викладачів Мельниченка П.С., Воловчак Л.В. та Макогона Р.В. студенти закріпили теоретичний матеріал на практиці, зокрема вивчали ділянки тіла тварин, фіксацію і дослідження внутрішніх органів.

  

  

                 

 

Від теорії до практики

Невід’ємною складовою навчального процесу є проведення навчальних практик.

22 жовтня 2021 року проводилася навчальна практика для студентів ІІІ курсу ветеринарного відділення на базі навчального господарства РАФК по темі «Шляхи введення лікарських речовин в організмі тварин»  з дисципліни «Фармакологія з рецептурою».

     Під керівництвом викладачів спецдисциплін Вільчика В.О., Благого Р.С. та Макогона Р.В. студенти опанували навички введення лікарських речовин різними методами: через рот, підшкірно, внутрішньом'язово, внутрішньовенно, внутрішньоцистернально, в пряму кишку, наносили лікарські речовини на видимі слизові оболонки, шкіру та ознайомилися з іншими методами введення.

  

  

  

       

 

Практичне заняття "Методи дослідження тварин"

28 жовтня 2021 року згідно навчального плану продовжилася навчальна практика студентів ІІІ курсу ветеринарного відділення на сучасно обладнаному господарстві РАФК .

На виїзному занятті з дисципліни «Внутрішні незаразні хвороби» студенти самостійно вдосконалювали практичні навики з попереднього заняття по темі «Методи фіксації тварин».

  

Також після демонстрації навчальних маніпуляцій досвідченими викладачами Мельниченком П.С. та Макогоном Р.В. майбутні фахівці освоювали методи дослідження тварин, зокрема: пульпацію, аускультацію, перкусію і термометрію.

  

  

Впевнені, що засвоєні практичні навики на заняттях неодмінно знадобляться у подальшому професійному зростанні.

 

Захист технологічної практики на ветеринарному відділенні

25 листопада 2021 року під керівництвом директора коледжу Триніва І.В та викладачів циклової комісії ветеринарних дисциплін  проведено захист виробничої технологічної практики студентів IV курсу.

  

В режимі онлайн студенти презентували бази практик: господарства різних форм власності, ветеринарні клініки, аптеки та державні установи на яких здобували практичний досвід, вдосконалювали професійні компетентності ветеринарного фахівця.
  

 Викладачі ветеринарних дисциплін відзначили високий рівень організації та проходження студентами практики, готовності до самостійної професійної діяльності.

 

             
 

Практичне заняття з дисципліни "Паразитологія та інвазійні хвороби с.г. тварин"

15 грудня 2021 року відбулося практичне заняття з дисципліни "Паразитологія та інвазійні хвороби с.г. тварин". Під керівництвом Макогона Р.В.  на практичному занятті студенти провели  розрахунки акарицидних препаратів для обробки тварин та приміщень проти акариформних та паразитоформних кліщів. Студенти ознайомились з різними лікарськими формами, навчилися оформляти акти та проводити обробки.
  
       

 Зимова екзаменаційна сесія на ветеринарному відділенні

28 грудня 2021 року відповідно до графіку навчального процесу та розкладу екзаменів на відділенні "Ветеринарна медицина"студенти ІІІ -ІV курсів  розпочали здачу екзаменів.