Циклова комісія дисциплін ветеринарної медицини

 

Медицина оберігає людину,

ветеринарна медицина — людство.

                                                                    С. Євсеєнко   

  Циклова комісія забезпечує виконання навчальних планів і програм дисциплін, розглядає та обговорює плани роботи циклової комісії, індивідуальні робочі плани викладачів, плани робіт навчальних кабінетів і лабораторій, предметних гуртків; розробляє й обговорює:

комплекси навчально — методичного забезпечення дисциплін; -впроваджує в навчальний процес заходи, спрямовані на забезпечення якісної підготовки фахівців і чіткої організації навчального процесу;

методики викладання навчальних дисциплін циклової комісії, проведення лекційних, практичних, лабораторних, семінарських занять, навчальної та виробничої практики, курсових робіт;

впроваджує в дію заходи з питань удосконалення практичної підготовки студентів, вивчення, узагальнення та поширення досвіду роботи викладачів, надання допомоги викладачам — початківцям в оволодінні педагогічною майстерністю;

методики, застосування комп’ютерних та інших сучасних технологій у навчальному процесі;

обговорює підготовлені підручники, навчальні посібники, навчально — методичну літературу, навчальні програми дисциплін, методичні розробки, екзаменаційну документацію та документацію для контролю знань студентів.

Основні  завдання, над якими працює комісія дисциплін ветеринарної медицини:

Впроваджувати у навчально — виховний процес сучасні технології, спрямовані на забезпечення якісної підготовки фахівців і чіткої організації навчального процесу.

Втілювати в життя принцип “зв’язку теорії з практикою” через  удосконалення методики проведення занять на виробництві.

Формування особистісних компетенцій майбутнього спеціаліста ветеринарної медицини.

Циклова комісія дисциплін ветеринарної медицини.  

Шквирков Ярослав Ярославович — голова циклової комісії,

                  спеціаліст вищої категорії, викладач “Хірургії 

                  ветеринарної медицини” і “Патологічної фізіології

                  та патологічної анатомії сільськогосподарських

                  тварин”.

Вільчик Володимир Омелянович — заступник директора з

                  навчальної роботи, спеціаліст вищої категорії,

                  викладач — методист, викладач дисципліни 

                 “Акушерство, гінекологія і штучне осіменіння

                 сільськогосподарських тварин”.

Мельниченко Петро Степанович — заступник директора з

                  навчально — виробничої роботи, спеціаліст вищої

                  категорії, викладач — методист, викладач дисциплін

                  “Внутрішні незаразні хвороби” та “Організація

                  ветеринарної справи”.

Благий Роман Степанович — завідувач відділенням

                  ветеринарної медицини, спеціаліст вищої категорії,

                  викладач дисциплін “Фармакологія” і “Паразитологія

                  та інвазійні хвороби сільськогосподарських тварин”.

Паньків Михайло Михайлович — спеціаліст І-категорії ,

                  викладач дисципліни “Ветеринарно — санітарна

                  експертиза з основами технології переробки

                  продуктів тваринництва”.

Антоняк Богдан Васильович — спеціаліст І-категорії, викла-

                  дач “Анатомії і фізіології сільськогосподарських  

                  тварин”.

Макогін Володимир Михайлович — спеціаліст І-категорії,

                  викладач “Паразитології та інвазійних хвороб

                  сільськогосподарських тварин”.

Гадуп’як Оксана Володимирівна — спеціаліст, викладач

                “Епізоотології з мікробіологією” та “Акушерства,

                  гінекології і штучного осіменіння сільськогосподар-

                  ських тварин”.

 Павлів Леся Петрівна — спеціаліст ІІ-категорії, викладач

                   латинської мови і “Патфізіології с/г тварин”.

Методичні матеріали розроблені викладачами комісії і представлені на виставку передового педагогічного досвіду НМЦ аграрної освіти:

“Лікарські рослини у ветеринарній медицині”.

                                                                                      Мельниченко П.С.

                                                                                      Благий Р.С.

 

“Впровадження інноваційних форм і методів у роботу методичного об’єднання кураторів груп”.                                  

                                                                                      Благий Р.С.

 “Щоденник — звіт з проходження виробничої технологічної практики”.

                                                                                      Вільчик В.О.

                                                                                      Мельниченко П.С.

“Економіка сільського господарства”.

Навчальна практика

                                                                                      Вільчик В.О.

                                                                                      Мельниченко П.С.

“Школа молодого викладача”.

                                                                                      Благий Р.С.

“Ветеринарна рецептура”.

Навчальний посібник

                                                                                      Благий Р.С.

 

“Фізіологія запліднення та вагітність”

Відеоролик

                                                                                     Вільчик В.О.

                                                                                     Гадуп’як О.В.

Виготовлено навчальний відеофільм

“Кастрація свинки по білій лінії в домашніх умовах”

                                                                                     Шквирков Я.Я.

Патологоанатомічні альбоми з дисциплін:

“Пат.фізіологія і пат.анатомія с/г тварин”,

“Ветеринарно — санітарна експертиза”,

“Паразитологія та інвазійні хвороби с/г тварин”.

                                                                                   Шквирков Я.Я.

                                                                                   Паньків М.М.

                                                                                   Макогін В.М.

Навчальний відеофільм

“Морфологічне дослідження крові с/г тварин”.

                                                                                  Антоняк Б.В.

 Оформлена науково — дослідницька робота

“Морфологічне дослідження  крові тварин у господарстві ім. Грушевського”,

яка була зачитана на міжнародній конференції у Львівському національному університеті ветеринарної медицини та біотехнологій ім.С.З.Гжицького

                                                                                 Антоняк Б.В.

Дослідницька робота

“Лабораторне дослідження сечі ВРХ підозрілих і хворих на кетоз”.

                                                                                 Скрипник Р.Д.

                                                                                 Антоняк Б.В.

Альбоми: “Історія лабораторії паразитології”.

                  “Розвиток збудників інвазійних хвороб”

                                                                                 Макогін В.М.  

  

 

 

Так КСП ім. Грушевського вже багато років поспіль залучають наших студентів для проведення діагностичних, лікувальних та профілактичних заходів і тепер люб’язно погодилися створити навчальну лабораторію.

         На цьому тижні зна протязі 8-9 лютого 2018 року студенти під керівництвом викладачів Гадуп’як О.В., Шквиркова Я.Я. надали допомогу господарству у взятті проб крові від тварин для дослідження на бруцельоз та лейкоз. На часі туберкулінізація та щеплення ВРХ проти лептоспірозу.

  

   

 Студентська конференція «Фаховість у світлі сучасних реалій»

    18 лютого, у коледжі розпочався Тиждень циклової комісії ветеринарної медицини на ветеринарному відділенні.

    Студентська конференція «Фаховість у світлі сучасних реалій»  стала відкриттям Тижня циклової комісії дисциплін ветеринарної медицини. Відкрив конференцію голова циклової комісії, викладач спецдисциплін Я.Я.Шквирков , який ознайомив присутніх із заходами, які будуть відбуватися на протязі тижня.

     З вступним словом виступив заступник директора з навчально-виробничої роботи П.С.Мельниченко, який повідомив студентам про основні напрямки конференції: значення ветеринарної медицини у сільських господарствах, державних і приватних установах. Наголосив на тому, що практична підготовка є важливим аргументом у підготовці фахівця, яка в подальшому надасть можливість зарекомендувати себе як висококваліфікованого спеціаліста на ринку праці.

  

     Конференція відображала теоретичні та практичні аспекти ветеринарної медицини. Учасниками заходу були всі студенти ветеринарного відділення, а особливо активними були студенти ІV курсу, які продемонстрували у вигляді мультимедійних презентацій та відеороликів свої фахові вміння, яких набували та застосовували  під час проходження виробничої практики.

  

    

        Особливо цікавою конференція була для студентів І-ІІ курсів, які починають пізнавати світ ветеринарії.

 Олімпіада ветеринарних дисциплін

       20 лютого в рамках тижня циклової комісії ветеринарних дисциплін була проведена Олімпіада викладачами спецдисциплін серед студентів ІІ-ІV курсів.  Завдання для олімпіади розроблені викладачами: В.О.Вільчик, П.С.Мельниченко, Р.С.Благий, Я.Я.Шквирков, О.В.Гадуп’як, О.П.Павлів, Р.В.Макогін, М.М.Паньків, Р.Д.Скрипник.

     В результаті написання олімпіади, найкраще справилися з завданнями і отримали призові місця:

 серед студентів ІІ курсу

 І місце – Куцій Ірина, студентка групи В-22;

 ІІ місце – Стек Денис, студент групи В-22;

 ІІІ місце – Панівник Оксана, студент групи В-22.

 серед студентів ІІІ курсу

 І місце – Верста Соломія, студентка група В-31;

 ІІ місце – Опар Тетяна, студентка групи В-31;

                   Макарчук Володимир, студент групи В-31;

                   Сливчук Василь, студент групи В-32;

 ІІІ місце – Олексин Олег, студент групи В-32.

 серед студентів ІV курсу

 І місце – Дубина Мирон, студент групи В-41;

 ІІ місце – Балацька Ольга, студентка групи В-41;

 ІІІ місце – Бухвак Микола, студент групи В-42.

 Виховна година «Лікарські рослини навколо нас  та їх застосування»

      В тиждень циклової комісії ветеринарних дисциплін, 21 лютого для студентів-ветеринарів була проведена виховна година «Рослини навколо нас та їх застосування». Підготувала захід викладач спецдисциплін ветеринарного відділення О.П.Павлів.

     Студенти ІІ курсу ветеринарного відділення продемонстрували свої знання про рослини сторінками:

 - лікувальні властивості рослин;

  -фармако-терапевтичні характеристики;

 -історія лікарських рослин;

 - рослини в українській народній творчості. Талановиті студенти виконували відомі українські народні пісні на цю тематику.

  

   

   Доречно була підібрана і сценізована робота у ветеринарній аптеці (студенти відобразили процес купівлі, виготовлення і продажу ліків призначених для лікування тварин).

  

       Улюбленець студентів, гуморист, ст. групи В-22 Микола Семенців розважив присутніх жартівливими гуморесками на ветеринарну тематику.

    Студенти активно давали відповіді на запитання ведучих про значення і застосування лікарських рослин у ветеринарній практиці та народній медицині.

  

 Ветеринарна вікторина

    22 лютого традиційно викладачі ветеринарних дисциплін підготували  ветеринарну вікторину. Метою такого заходу було відобразити рівень засвоєння ветеринарних термінів, визначень, норм студентами з різних дисциплін.

  

   Найактивнішими учасниками були студенти старших курсів, але варто відзначити студента групи В-41 Дубину Мирона, який зайняв І місце і дав ґрунтовні відповіді на 52 запитання. ІІ місце отримав студент групи В-42 Бухвак Микола, а ІІІ місце одержав студент групи В-31 Кілафли Валерій.

  Даний захід зацікавив і вразив студентів І-ІІ курсів, які побачили рівень фахової підготовки своїх колег і подивовано заздрили їм.

   

  За активну участь студентів у заходах проведених цикловою комісією ветеринарних дисциплін відзначено грамотами дирекції коледжу.

   Проведені заходи дали змогу активізувати пізнавальний інтерес студентів до  вивчення дисциплін ветеринарної медицини, проявляти ініціативу й самостійність, розкривати індивідуальні здібності, таланти, вміння обґрунтовувати свої думки, відстоювати свою життєву позицію, навчитися колективно працювати для досягнення спільної мети.

 Дистанційне тестування студентів ветеринарного відділення

 Відповідно до графіка ДУ «НМЦ «Агроосвіта»» 23 березня студенти IV курсу спеціальності «Ветеринарна медицина» пройшли незалежне оцінювання знань шляхом дистанційного тестування в режимі он-лайн.

  

     Приклавши свої зусилля студенти під керівництвом викладачів спецдисциплін підтвердили високий рівень знань,  середній бал становить 4,44 , якісний показник 86,67%.

     Тестування проходило за двома блоками: професійним, встановлення відповідності рівня фахової компетентності випускника мінімально необхідному професійному рівню та загальному (універсальному) блоку – на виявлення сформованості загальнолюдських цінностей.

 Вітаємо студентів із успішною здачею тестів. Молодці!

 

 Туберкулінізація поголівя тварин запорука здоровя людини

          Одне з важливих завдань щодо запобіганню поширення зооантропозооносних хвороб (спільних для тварин і людей) є проведення ветеринарними спеціалістами діагностичного дослідження поголів’я великої рогатої худоби на туберкульоз.

        Під керівництвом викладачі спецдисциплін Гадупяк О.В. та Шквиркова Я,Я. студенти третього курсу відділення ветеринарної медицини на базі господарства в с.Чесники здійснили введення за допомогою безголкового ін’єктора в дозі 0,1 мл. В верхній частині середньої третини шиї розчину туберкуліні. Через 72 години після проведення алергічної діагностики проводитиметься читка реакції на введений туберкулін. При виявленні хоча б  однієї тварини з позитивною реакцією її вибраковують зі стада та відправляють на вимушений забій.

 

Дні студентської науки у ЛНУВМБ ім. С.З.Гжицького

  Студенти Рогатинського державного аграрного коледжу займаються не тільки навчальною та художньою діяльністю, а й науково-пошуковою.

    25-26 квітня 2018 року проходили Дні студентської науки у Львівському національному університеті ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З.Гжицького.

Студенти ветеринарного відділення взяли участь у секціях конференції: « Акушерські, хірургічні хвороби тварин та морфологія» та «Сучасні питання екології та фармації: досягнення, перспективи та проблеми». 

            Під керівництвом викладачів коледжу юні науковці презентували свої науково-пошукові роботи:

- «Стимуляція статевої охоти у корів» (студенти групи В-32 О.Я.Олексин, В.Д.Сливчук, наукові керівники О.В.Гадуп’як і В.О.Вільчик);

 -  «Сучасний стан та шляхи підвищення родючості і збереження грунтів Рогатинського Опілля» ( студенти групи В-22 О.Панівник, Д.Стек, науковий керівник О.П.Павлів).

             За участь у конференції студенти були нагороджені грамотами і сертифікатами.

      Доповіді науково-пошукових робіт сформовані та опубліковані у збірнику матеріалів конференції за видавництвом Львівського національному університеті ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З.Гжицького.

 Практичне формування фахівця

       3-4 травня студенти ветеринарного відділення, другого курсу, груп В-21, В-22 відвідали одне із базових господарств с. Чесники з метою проходження навчальної практики з дисципліни «Фармакологія з рецептурою».

      Під керівництвом викладачів спеціальних дисциплін Благого Р.С., Павлів Л.П., студенти ознайомилися та набули практичних умінь і навичок з введення лікарських речовин в організм тварин.

    Майбутні фахівці ознайомилися з сучасним сільськогосподарським виробництвом ( новозбудованим комплексом розрахованим для утримання молочного поголів’я великої рогатої худоби  в кількості одна тисяча та молочним блоком), технологією виробництва продукції тваринництва, заготівлею і збереження кормів,годівлею та утримання тварин; виконанням робіт щодо ветеринарного обслуговування тварин.

  

Студенти вводили тваринам лікарські речовини різними методами: через рот, підшкірно, внутрішньом'язово, внутрішньовенно, внутрішньоцистернально, в пряму кишку, наносили лікарські речовини на видимі слизові оболонки, шкіру та ознайомилися з іншими методами введення.

  

  

Після проведеної практики студенти отримали новий практичний досвід, позитивні враження, мотивацію для здобуття обраного фаху.

 Навчальна практика студентів ІІІ курсу

     Успішний розвиток тваринництва, забезпечення населення України продуктами скотарства і сировиною для промисловості обумовлюється багатьма факторами, серед яких відтворення є одним із вирішальних.

      Для успішного проведення заходів по інтенсифікації відтворення, профілактиці неплідності і яловості тварин необхідно вміти своєчасно виявити причини неплідності, оволодіти сучасними методами лікування та профілактики гінекологічних хвороб.

      Днями студенти третього курсу ветеринарного відділення, перебуваючи на навчальній практиці з дисципліни «Акушерство, гінекологія та штучне осіменіння сільськогосподарських тварин» в базовому господарстві ім. Грушевського в селі Чесники під керівництвом викладача Гадуп’як О.В, опановували ректальну діагностику.

  

       Визначили:  топографію, розміри, форму і консистенцію, ригідність, болючість та наявність флуктуації матки; розміри, форму, консистенцію яєчників, наявність жовтих тіл.

  

         Бурхливі враження від здобутих навичок стали приводом для обговорення, підвищили інтерес до навчання та самооцінку на шляху професійного становлення.

     Практичне заняття з дисципліни «Хірургія ветеринарної медицини»

       17 травня на ветеринарному відділенні під керівництвом викладача Я.Я.Шквирков було проведено практичне заняття з дисципліни  «Хірургія ветеринарної медицини» на тему: «Кастрація дрібних тварин» в групі В-31.

  

      Студенти мали можливість закріпити теоретичні знання на практиці, спостерігати за навиками фіксації тварин, місцевого знеболювання і технікою проведення кастрації, а також спробувати самостійно виконувати їх.

  

     Засвоєні практичні навички необхідні для подальшого професійного зростання майбутніх фахівців ветеринарної справи.

 Початок екзаменаційної сесії випускних груп ветеринарного відділення

    Після проходження навчально-виробничої практики у студентів ІV курсу ветеринарного відділення розпочинається залікова та екзаменаційна сесія.

     Цього тижня відбувся екзамен із спецдисципліни «Епізоотологія з мікробіологією» , який успішно здали студенти групи В-42. Приймав екзамен викладач спецдисципліни, голова циклової комісії ветеринарної медицини Я.Я.Шквирков.

    Випускники продемонстрували високі показники володіння теоретичними та практичними знаннями, вміннями та навичками спецдисципліни.

  

 

Профорієнтаційний захід «Майстерня професій»

     5 червня на базі Рогатинської гімназії ім. Володимира Великого за ініціативи Рогатинської районної філії обласного центру зайнятості було проведено профорієнтаційний захід «Майстерня професій».

      Учні різного віку загальноосвітніх шкіл міста Рогатин мали можливість познайомитися з різноманітними та цікавими професіями, пізнати основні професійні навики та апробувати їх. Крім того, роботодавці наприкінці дійства визначили серед учнів найактивніших учасників та нагородили призами.

   Студенти спільно з викладачами та майстрами виробничого навчання зуміли зацікавити школярів, продемонстрували свої знання та вміння, із захопленням розповіли про обрану професію і навчальний заклад.

      Учні зацікавлено спостерігали за діями студентів, брали активну участь у різноманітних профорієнтаційних завданнях, отримали детальну інформацію стосовно певного виду діяльності.

 

Здача кваліфікаційного екзамену студентами ветеринарного відділення

    8 червня студенти групи В-31 успішно склали кваліфікаційний екзамен з РП «штучне осіменіння сільськогосподарських тварин та птиці». Теоретичні знання та практичні вміння, навики студенти демонстрували перед членами комісії, до складу якої входили: заступник директора з навчально-виробничої роботи П.С.Мельниченко, завідувач ветеринарного відділення Р.С.Благий і викладач Р.В.Макогін.

  

  

Державний комплексний екзамен студентів ветеринарного відділення

    15 червня на ветеринарному відділенні студенти групи  В-41 складали державний комплексний екзамен з дисципліни «Інфекційні та інвазійні хвороби сільськогосподарських тварин».

  

    Директор коледжу І.В.Тринів привітав випускників із завершенням навчання і побажав успіхів у здачі державних іспитів.

   До складу державної екзаменаційної комісії входили: голова комісії – ректор, професор Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій ім. С.З.Гжицького Стибель В.В.; заступник голови комісії – Мельниченко П.С.; члени комісії – завідувач ветеринарного відділення Р.С.Благий; викладачі – Шквирков Я.Я., Макогін Р.В.; секретар комісії – Мартишин І.В.

    Всі студенти успішно склали комплексний екзамен, продемонстрували високий рівень теоретичних знань та практичної підготовки. Члени екзаменаційної комісії відзначили відповідь студента групи – Дубини Мирона.

  

 

Продовження здачі державних комплексних екзаменів на ветеринарному відділенні

     20 червня студенти групи В-42 складали державний комплексний екзамен з дисципліни «Інфекційні та інвазійні хвороби сільськогосподарських тварин».

       Всі студенти успішно справилися із завданнями, достойно продемонстрували здобуті знання та навички.

   

  

2018-2019 рік

Формування професійних компетентностей майбутніх ветеринарів

         Формуванню професійних компетентностей майбутніх фахівців сприяють загальна позитивна спрямованість в групі, цікавість викладання матеріалу, відносини співпраці викладачів та студентів, прагнення самому і в свій спосіб розв’язати завдання, а особливо, при виконанні лабораторних, практичних робіт чи навчальної практики.

        У майбутніх ветеринарів, традиційно, склався великий інтерес до здобуття вмінь та навичок із спеціальних дисциплін.

      На одному із занять в оновленій лабораторії епізоотології з мікробіологією нещодавно крізь призму мікроскопів вони заглянули у світ невидимий для  неозброєного ока, опанували різні методи досліджень.

  

  

          Атмосферу пошуку, наукового обґрунтування результатів, власного задоволення від зробленого створювала для них викладач Гадуп’як Оксана Володимирівна.

 

Практична підготовка майбутніх ветеринарних фахівців

      Практична підготовка студентів є невід’ємний обов’язковий компонент освітньо-професійної програми підготовки фахівців, який сприяє закріпленню професійних знань, умінь та навичок.

     3 жовтня 2018 року студенти ІІІ курсу спеціальності 211 «Ветеринарна медицина» під керівництвом спецдисциплін Благого Р.С., Гадуп’як О.В., Шквиркова Я.Я., Павлів О.П. для проходження навчальної практики з дисциплін: «Ветеринарна хірургія», «Паразитологія та інвазійні хвороби с/г. тварин» були відряджені у навчальне господарство.

         Студенти після проведеного інструктажу з техніки безпеки та під контролем викладачів набули практичних умінь та навиків з кастрації, обрізання хвостиків, обламування іклів, введення антигельмінтних засобів, вітамінів та залізовмісних препаратів свиням різних вікових груп.

   

                            

     Ветеринари під час навчальної практики отримали новий практичний досвід, який буде потрібний їм у подальшій професійній діяльності.

 

 

Практичне навчання ветеринарів

       Підготовка висококваліфікованих фахівців ветеринарної медицини потребує поєднання теоретичного і практичного навчання.

         Саме тому студенти ІІІ курсу, груп В-31 та В-32 були відряджені в навчальне господарство. Під керівництвом викладачів спецдисциплін Мельниченка П.С., Макогона Р.В., Шквиркова Я.Я., Гадуп’як О.В. набули практичних умінь та навиків, а саме: навчилися вести амбулаторний прийом хворих тварин, проводити клінічне і лабораторне дослідження, ставити діагноз і надавати лікувальну допомогу, розробляти профілактичні заходи.

  

                                    

         Особлива зацікавленість у студентів виникла при введені тваринам носоглоткових та ротостравохідних магнітних зондів, дослідження органів та систем організму тварин.

              Проведена навчальна практика стала ще однією сходинкою у формуванні ветеринарного фахівця.

 

Від теоретичних знань до практичних умінь

   Підготовка висококваліфікованих ветеринарних фахівців потребує обов’язкового поєднання теоретичного і практичного навчання.

    Саме тому на відділенні ветеринарної медицини передбачено відповідно до навчальних планів та графіку навчального процесу проходження студентами навчальних практик із спецдисциплін.

     12 березня 2019 року, під керівництвом викладачів спецдисциплін Гадуп'як О.В. та Шквиркова Я.Я., студенти відділення ветеринарної медицини на базі господарства в с. Чесники взяли 200 проб крові від  поголів’я великої рогатої та відправили для лабораторного дослідження на бруцельоз та лейкоз.

     

  

                                    

 

 Навчальна екскурсія студентів IV курсу відділення ветеринарної медицини з дисципліни

«Ветеринарно-санітарна експертиза з основами технології переробки продукції тваринництва»

     З метою вивчення первинної обробки туш, під керівництвом викладача спецдисциплін Паньківа М.М., студенти відвідали Букачівецький забійний пункт «Букачівецькі ковбаси» ПП Демків, де ознайомилися з наступними операціями: оглушенням, знекровленням, зніманням шкір, нутруванням, ветеринарно-санітарною експертизою туш та органів.

  

      Студенти спостерігали за процесом виготовлення ковбасних виробів, ознайомилися із сучасним обладнанням, вимогами до якості харчових продуктів відповідно до впровадженої системи самоконтролю за показниками безпеки НАССР та ДСТУ.

   

 Практичне заняття з дисципліни «Хірургія ветеринарної медицини»

      Навчаючись в Рогатинському державному аграрному коледжі студенти відділення ветеринарної медицини мають можливість не тільки набувати практичних умінь та навиків щодо лікування, профілактики та проведення маніпуляцій на сільськогосподарських тваринах, але й на дрібних тваринах, які на сьогодні є у кожній сім’ї.

       14 березня 2019 року на занятті з дисципліни «Хірургія ветеринарної медицини» викладач Шкирков Я.Я. разом з студентами групи В-31 провів стерилізацію кота відкритим способом.

  

        Студенти мали можливість підготувати тварину до хірургічного втручання, провели механічну та санітарну обробку місця операції, засвоїли види анестезії  та методи фіксації дрібних тварин.

  

 

Практичне заняття з епізоотології

Скажи мені  - і я забуду,

покажи мені -  і я запам’ятаю,

дозволь мені діяти – і я навчуся.

    Ця мудрість стала визначальною для практичної підготовки майбутніх ветеринарів у Рогатинському державному аграрному коледжі.

         Реальна участь студентів у виконанні кожної роботи є запорукою успіху.

         На заняттях по епізоотології з мікробіологією значною мірою формуються фахові компетенції майбутніх фельдшерів ветеринарної медицини. Не загубитися і бути впевненим у багатогранному і складному  світі мікроорганізмів допомагає студентам викладач Гадуп’як Оксана Володимирівна.

    Лабораторні та практичні заняття, навчальні практики завжди цікаві та наповнені професійним змістом. Нещодавно студенти з особливим запалом виготовляли прості живильні середовища, робили посів мікроорганізмів та через певний час вивчали вирощені колонії під мікроскопом.

   

  

  

                               

 

Практичний досвід – запорука формування висококваліфікованого фахівця

       Студенти ветеринарного відділення, другого курсу 29 травня 2019 року відвідали одне із базових господарств с. Чесники. Майбутні спеціалісти ознайомилися  з сучасним сільськогосподарським виробництвом (новозбудованим комплексом розрахованим для утримання молочного поголів’я великої рогатої худоби  в кількості одна тисяча та молочним блоком), технологією виробництва продукції тваринництва, заготівлею і збереження кормів,годівлею та утримання тварин; виконанням робіт щодо ветеринарного обслуговування тварин.

    
  
  
 
    Під час навчальної практики з дисципліни «Фармакологія з рецептурою», під керівництвом викладачів спеціальних дисциплін Благого Р.С., Павлів Л.П., студенти набули практичних умінь і навичок з введення лікарських речовин в організм тварин, а саме: через рот, підшкірно, внутрішньом'язово, внутрішньовенно, внутрішньоцистернально, в пряму кишку, наносили лікарські речовини на видимі слизові оболонки та шкіру.
  
    
 
       Після проведеної практики студенти отримали новий практичний досвід, позитивні враження, особливо після дегустації молока та молочних продуктів.
    
 
 

Державні екзамени на ветеринарному відділенні

     13 червня 2019 року на ветеринарному відділенні розпочалася здача державний екзаменів. Студенти групи  В-41 складали державний екзамен з «Інфекційних та інвазійних хвороб сільськогосподарських тварин».

       Директор коледжу Тринів І.В. привітав випускників із завершенням навчання і побажав успіхів у здачі іспитів.

    До складу державної екзаменаційної комісії входили: голова комісії – ректор, професор Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій ім. С.З.Гжицького Стибель В.В.; заступник голови комісії – Вільчик В.О.; члени комісії – заступник директора з навчально-виробничої роботи Мельниченко П.С., завідувач ветеринарного відділення Благий Р.С.; викладачі – Шквирков Я.Я., Макогін Р.В.; секретар комісії – Кобута І.Б.

         Всі студенти успішно склали комплексний екзамен, продемонстрували високий рівень теоретичних знань та практичної підготовки. Члени екзаменаційної комісії відзначили змістовні відповіді студентів групи – Версти Соломії та Макарчука Володимира.

   

  

 

2019-2020 рік

Навчальна практика студентів ІІІ курсу спеціальності "Ветеринарна медицина"

 

    Навчальна практика є невід’ємною частиною навчального процесу, під час якої студенти практично закріплюють отримані на лекціях теоретичні знання й вдосконалюють свої практичні навики, а також вчаться працювати в колективі і на виробництві.

 

    Днями студенти третього курсу ветеринарного відділення під керівництвом викладачів Гадуп’як О.В. та Макогона Р.В.  проходили навчальну практику з епізоотології  в СФГ «Микитин» де проводили профілактичне щеплення птиці полівалентною інактивованою вакциною проти хвороби Ньюкасла, інфекційного бронхіту та синдрому зниження несучості.

 

    Задоволені та сповнені позитивних емоцій студенти виявили бажання і надалі надавати допомогу цьому господарству.