Захист дипломних проєктів студентів ІV курсу механічного відділення

З 13 по 17 червня відбувся захист дипломних проєктів студентів випускних груп відділення механізації сільського господарства Рогатинського аграрного коледжу, які здобували кваліфікацію «Технік-механік сільськогосподарського виробництва».
 
Екзаменаційна комісія заслухала доповіді студентів, розглянула запропоновані дипломні проєкти, які складалися з пояснювальної записки та графічних матеріалів. Дипломне проєктування проводилося з дисциплін «Технічний сервіс в АПК» та «Експлуатація машин і обладнання». Тематика дипломних проєктів розроблена відповідно до навчальних програм дисциплін та потреб виробничих сільськогосподарських та ремонтно-обслуговуючих підприємств, у яких студенти відділення механізації сільського господарства проходили виробничу переддипломну практику.
  
                                 
 
У зв’язку з воєнним станом в країні, частина випускників перебуває за кордоном та мобілізовані у Збройні сили України. Для них було організовано захист дипломних проєктів дистанційно з використанням інформаційно-комунікаційних технологій. Випускники показали добрі знання та набуті практичні навички за весь період навчання у коледжі.